Cách ngăn chặn iPhone theo dõi bạn

Cách ngăn chặn iPhone theo dõi bạn

TTO - Không cần tới sự “giúp đỡ” của các ứng dụng kiểu như Facebook, bản thân tính năng có sẵn trên một chiếc iPhone cũng đã đủ để theo dõi bạn “sát sạt” rồi.