Chợ Sóc Sơn cháy dữ dội

Chợ Sóc Sơn cháy dữ dội

Ngọn lửa bùng lên từ khu vực giữa chợ, tại khu vực bán đồ khô, các mặt hàng quần áo, giày dép, sau đó lan ra rất nhanh các khu vực khác.