Vũ Lăng Nguyên - hệ sinh thái trù phú bậc nhất trên Trái Đất

.

Hệ sinh thái Vũ Lăng Nguyên sở hữu hàng nghìn cột đá sa thạch, cùng với nhiều hang động, rừng, sông, hồ và hệ động thực vật đa dạng.

Nguồn: khoahoc.tv