Kiểm tra giao dịch thanh toán, xử lý chuyển tiền trái phép

.

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật để kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chuyển tiền trái phép.

Ông Liêm cũng giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra liên ngành rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời đối với điểm bán hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật, sử dụng ứng dụng, phương tiện thanh toán của nước ngoài trái phép, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về thanh toán, ngoại hối, kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về quy định của pháp luật và rủi ro đối với việc lưu hành, sử dụng các thiết bị, các ứng dụng thanh toán của nước ngoài bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, phương tiện truyền thông liên tục thông tin cảnh báo về việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép về Trung Quốc là một hình thức trốn thuế của người sử dụng.

Theo Thời báo Ngân hàng

Nguồn: antt.vn